Economia


SITUAȚIA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI

Economia comunei Apold este caracterizată în prezent, ca de altfel a majorităţii comunelor, de procesul de tranziţie de la sistemul centralizat la economia de piaţă, având la bază o puternică descentralizare şi promovare a liberei iniţiative.


Principalele ramuri economice şi ponderea lor în economia comunei:

Agricultura

Este prima ramură în economia comunei şi are o tradiţie îndelungată. Suprafaţa agricolă a comunei Apold este de 7258.40 ha şi reprezintă 57.88% din suprafaţa totală a comunei.

Producţia agricolă se repartizează relativ echilibrat pe cele două componente, cultura vegetală şi creşterea animalelor.

Principalele culturi sunt: cerealele (orz, orzoaică, grâu, porumb, etc.), legume, fructe, viţă de vie.

Zootehnia

Este reprezentată de crescătorii de ovine, porcine, bovine şi păsări.
Industria se caracterizează printr-o mică varietate a ramurilor producătoare, cu specializări de importanţă naţională: industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, industria de confecţii din textile, industria de prelucrări metalice.
Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este deosebit de important deoarece pe de o parte, în prezent este principala sursă de locuri de muncă, iar pe de altă parte prin intermediul lor se creează o cultură a competiţiei bazată pe flexibilitate şi productivitate.

Putem remarca câteva I.M.M.-uri înfiinţate, dar puţine dintre ele sunt cu o activitate notabilă , cele mai multe activând în domeniul comerţului.
Sectorul construcţiilor este caracterizat printr-un mic grad de privatizare, el manifestându-se mai mult în construcţiile de clădiri civile.

Turism
Comuna Apold dispune de un potenţial turistic deosebit, dar , din păcate nu este valorificat, activitatea turistică nefiind susţinută de unităţi de cazare corespunzătoare, dar mai ales cele agroturistice.

 

 

FACTORI AI POTENȚIALULUI EONOMIC AL COMUNEI

Resurse naturale de suprafaţă
Existenţa unor resurse naturale de suprafaţă şi a unor bogăţii naturale ale solului, contribuie la ridicarea potenţialului economic al comunei Apold.
Suprafaţa fondului forestier este de 4452.62 ha, reprezentând 35.50% din suprafaţa comunei Apold. Pădurile sunt una din cele mai importante resurse naturale, având o valoare deosebită pentru mediu şi economie.

Din totalul fondului forestier, suprafaţa pădurilor este de 98,6%, între care cele mai extinse sunt pădurile de foioase în timp ce pădurile de răşinoase ocupând o suprafaţă mai mică.
Suprafaţa agricolă a comunei Apold este de 7 258.40 ha, din care teren arabil 2496.29 ha (19,91%), păşuni 2564,85 ha (20,45%), fâneţe 1696,81 ha (13,53%), vii 9,01 ha (0,07%), livezi 491,44 ha (3,92%), tufarisuri 414,12 ha (3,30 %) , ape si stuf 67,67 ha ( 0,54 %) , teren neproductiv 41,27 ha ( 0,33 %), drumuri 174,72 ha (1,39 %).

Faţă de anii anteriori, toate categoriile de suprafaţă agricolă sunt în scădere, cea mai mare scădere înregistrând-o viile şi păşunile care au fost afectate de retrocedarea terenurilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2006.

 

Resurse naturale ale subsolului

Varietatea formelor de relief şi a condiţiilor geologico-tectonice, stratigrafice şi petrografice, au determinat o diversitate a bogăţiilor subsolului.

 

Resurse hidrografice
Teritoriul Comunei Apold are o reţea de ape curgătoare, dispunând si de lacuri. Reţeaua hidrografică a comunei este formată din râuri și pâraie, cum ar fi Pârârul Zmeurei , Pârârul Vulcanul, Pârârul Lanches, Pârârul Daia , toate acestea vărsându-se în Râul Saeș, ce la rându-i se varsă în Tîrnava Mare, străbătând teritoriul comunei pe o lungime de peste 32 km, nefiind nici un sat care să nu aibă un curs de apă curgătoare. Valea Daia se varsa direct in Trârnava Mare.
În ceea ce priveşte calitatea apelor de suprafaţă pe raza comunei, s-au făcut eforturi şi se fac în continuare pentru menţinerea ei cât mai curată, cea mai mare parte înscriindu-se în categoria a II-a de calitate.
Resursele de apă de suprafaţă ale comunei Apold variază de la anotimp la anotimp, în unele veri mai secetoase scăzând debitul foarte mult
Apele subterane din zona comunei noastre, aşa cum rezultă din studiile efectuate, sunt cantonate  în depozitele mio-pliocene și cuaternare, ape de adâncime, existând o exploatare a lor.
În zona satului Apold, în urma forărilor s-a descoperit un zăcământ de apă , el constituie sursa de alimentare cu apă pentru comuna Apold.

Prin fonduri SAPARD s-a realizat statia de apă și rețeaua de alimentare cu apa în comuna Apold, în satele Apold , Daia , Saeș și Vulcan .Apele subterane constituie o veritabilă sursă pentru alimentarea cu apă potabilă a comunei.

Înapoi


Chestionare

Ce ziceti despre noul site?

Imi place

Nu-mi place

Votează